Nytt styre i Nedre Eiker Arbeiderparti

Etter årsmøtet har Nedre Eiker Arbeiderparti fått nytt styre. Styret hadde sitt første møte 22. februar.

Det nye styret består av: 

Leder: Øyvind Hvidsten (gjenvalg)  
Nestleder: Tonje Enersen (ny)
Sekretær: Ole Hartvig Varlo (gjenvalg)
Kasserer: Turid Hoff (gjenvalg).
Medlem: Gard Hofsvang (ny).

Representant fra Solbergelva arbeiderlag:

Styremedlem: Tor Sigurd Syvaldsen (gjenvalg). Vara: Rolf Bergersen (gjenvalg).
Representant fra Mjøndalen valgkrets: Styremedlem: Jostein Katrud Ask (ny). Vara: Tina Brock (ny).
Representant fra Krokstadelva arbeiderlag:
Styremedlem: Bente Bjørndalen (gjenvalg). Vara: Terje Johansen (gjenvalg).
Representant fra Åsen Arbeidersamfunn:
Styremedlem: Ellen Flathen (gjenvalg). Vara: May Britt Andersen (ny).
AUF:
Representant: Theresa Johanssen (ny). Vara: Andrine Høyvik Skjold (ny).
Tiltredende med tale, forslag og stemmerett: Gruppeleder i Arbeiderpartiets kommunestyregruppe: Lajla Hvaal