Forslag om å trekke søknad falt

Et av forslagene til Nedre Eiker Arbeiderpartis årsmøte var å trekke søknaden om å slå sammen kommunen med Drammen og Svelvik. Forslaget falt.

Nedre Eiker Arbeiderparti avholdt sitt årsmøte 18. februar 2017 kl 19.00 på Rådhuset i Nedre Eiker. Det var 34 stemmeberettigede medlemmer til stede. Det var kommet inn åtte forslag til behandling for årsmøtet. 

Forslaget som skapte mest debatt i forkant av og i møtet, var forslaget om å trekke søknaden om å danne ny kommune med Drammen og Svelvik. Forslaget ble debattert og behandlet, og falt med 9 mot 25 stemmer. Øvrige forslag og vedtak kan leses i referatet som vil bli sendt ut til medlemmene så snart det er klart.