Faktasjekk om kommunesammenslåing

Styret har i dag et leserinnlegg i Drammens Tidende hvor vi svarer noen av påstandene som er rettet mot prosessen rundt kommunesammenslåing.